Các đơn vị đối tác

Các đơn vị đối tác

 

1.Đại học Đà Nẵng

 

2. Trường Cao đẳng Đại Việt

3. Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn

4. Trường Cao đẳng Y Hà Nội I tại Hà Nội

5. Công ty TNHH MTV Tư vấn Du học CaliPacific tại Huế

6. Công ty TNHH FWD Việt Nam 

7. San Marino Boutique DaNang

8. Villa Bạn Hiền

9. Khu Công nghiệp Hoà Khánh 

10. Công ty „Thaco Chu Lai Mechanical Manufacturing und Processing
Complex“

11. Công ty Chau Da Mechanical Technology 

12. Công ty Mien Trung Mechanical Technology

13. Huynh Duc Trading – Service and Manufacturing Company Limited 

14. Minh Thinh Loi Manufacturing and Trading Company 

Zalo
02363 605 677