Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác đào tạo dạy nghề chuyên nghiệp của Nhà nước và thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tạo cơ sở vật chất của Nhà trường theo định hướng quy hoạch, kiến trúc và phát triển không gian nhằm hình thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, ổn định đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của trường và tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo.

Góp phần thực hiện mục tiêu “3 có” của thành phố về giải quyết việc làm, đào tạo nguồn lao động có chất lượng, có tay nghề đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp đã và sẽ đầu tư vào thành phố. Xây dựng Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi thành một Trường Cao đẳng dạy nghề chất lượng cao, có uy tín và thương hiệu không chỉ ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên mà của cả nước.

Mục tiêu cụ thể:

– Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các công trình phụ trợ hiện đại và từng bước xây dựng trường có quy mô và chất lượng phục vụ cho việc dạy và học của Nhà trường, hình thành nên một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao và có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

– Đào tạo khoảng 2.000 sinh viên/năm trong các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – Điện tử, Du lịch, Tài chính kế toán, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Văn thư hành chính,…. Thực hiện liên kết đào tạo các ngành nghề kinh tế đáp ứng nhu cầu lao động cho xã hội.

– Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn việc đào tạo với việc giải quyết đầu ra tạo công ăn việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua nhiều hình thức, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo hướng đến đưa sinh viên ra nước ngoài để đào tạo nâng cao và làm việc ở một số ngành nổi bật của trường như Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, Du lịch, …

Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng đào tạo là học sinh tốt nghiệp THPT, bổ túc THPH, tốt nghiệp THCS, các đối tượng khác chưa có nghề hoặc nghề chưa phù hợp (nông dân, ngư dân… chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, hoàn thành nghĩa vụ quân sự …) trên địa bàn Thành phố và các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

Sự phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận của khu vực Miền Trung

Dự án được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2020-2030 là “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của cả nước; Là Trung tâm Kinh tế – Xã hội của Miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ; Là thành phố cảng biển; đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; Trung tâm Bưu chính – Viễn thông và Tài chính – Ngân hàng; Một trong những Trung tâm Y tế, Văn hóa – Thể thao, Giáo dục – Dào tạo và Khoa học – Công nghệ; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…” và định hướng phát triển của ngành giáo dục đào tạo cả nước, chọn Đà Nẵng là trung tâm phát triển giáo dục đào tạo của ngành tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, cũng như quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Sự thành công của dự án sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói chung và chủ trương xã hội hoá giáo dục, đào tạo dạy nghề trong trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 của thành phố là Đà Nẵng đến năm 2020 “Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cấp hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo tất cả các trường hệ phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo lao động qua đào tạo”.

Sự thiết thực của dự án: Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi

Thành phố Đà Nẵng được xác định là một trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, du lịch và dịch vụ của Miền Trung – Tây Nguyên. Trong những năm qua, Thành phố đã quan tâm và có nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục đào tạo mà đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nghề. Tuy nhiên một thực tế hiện nay không chỉ riêng đối với thành phố Đà Nẵng mà nhiều tỉnh thành trong cả nước là tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, lãng phí lớn trong đào tạo, không phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nhiều mô hình và loại hình đào tạo nghề, các trường cao đẳng tư thục, dân lập ra đời nhằm giải quyết nhu cầu về lao động có trình độ tay nghề cao và lao động đã qua đào tạo tại các doanh nghiệp của các khu cụm công nghiệp và một số ngành khác của thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm qua, nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi của học sinh trên địa bàn và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên là rất lớn. Ngoài ra, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và tạo uy tín của Nhà trường nên Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi đã xây dựng cơ sở mới và đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, cùng các công trình phụ phục vụ cho giáo viên và học sinh.

 

MÔ TẢ DỰ ÁN: THIẾT KẾ, CÁC NGUỒN LỰC, KẾT QUẢ

Quy

– Dự án Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi được đầu tư trên diện tích gần 3.000 m2 tại khu dân cư Hòa Phát 3, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự án là 75 tỷ đồng.

– Công trình gồm khối phòng học lý thuyết, khối phục vụ học tập gồm hệ thống các phòng vi tính, thư viện điện tử, 05 xưởng thực hành, khối hiệu bộ và nhà nghỉ giáo viên. Quy mô công trình đáp ứng cho nhu cầu học tập của 5.000 sinh viên.

QUY MÔ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TT HẠNG MỤC THÔNG TIN CÁC HẠNG MỤC
  Diện tích (m2/phòng)   Số lượng (phòng)   DT sàn xây dựng (m2) 
A HẠNG MỤC XÂY DỰNG 53 4.148
I Khối giảng dạy (học tập) 42 3.363
1 Phòng học  (6 phòng học kết hợp hội trường) 53 28 1.545
2 Phòng nghỉ giáo viên 32 2 64
3 Hội trường (440m2, trừ 6 phòng học đã tính) 440 1 122
4 Vệ sinh 16 10 160
5 Hành lang, cầu thang 1.472
II Khối hiệu bộ   7 272
1 Phòng Hiệu trưởng 39 1 39
2 Phòng Hiệu phó và tuyển sinh 33 1 33
3 Phòng đào tạo và quản lý sinh viên 39 1 39
4 Phòng tổ chức – Hành chính 39 1 39
5 Các khoa & tổ bộ môn chung 26 1 26
6 Phòng thường trực 15 1 15
7 Khu vệ sinh 12 1 12
8 Hành lang, cầu thang 68
III.1 Khối phục vụ học tập + Thực hành (GĐ1)   4 265
1 Thư viện điện tử 70 1 70
2 Phòng vi tính 53 2 106
3 Vệ sinh 10 1 10
4 Hành lang, cầu thang 79
III.2 Khối học tập + Thực hành (GĐ2)   15 1,.91
1 Phòng học tích hợp 54 10 537
2 Phòng học đa năng 80 5 400
3 Hành lang, cầu thang 855
IV Khu nhà bảo vệ và để xe 248 1 248
V Tường rào 220 1 220
  TỔNG CỘNG (Kể cả 2 giai đoạn) 69   5,939
 

CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG

1 Tổng diện tích khu đất (70m x 40m) 2,759
2 Diện tích chiếm đất, chiều cao bình quân 5 tầng 1,440
3 Nhà bảo vệ + Để xe 248
4 Mật độ xây dựng 52%
6 Tổng diện tích sàn XD 5,939
7 Tầng cao bình quân 5.00