Danh sách những trường Đại học Ứng dụng ở Bang Sachsen CHLB Đức

| 370

Danh sách những trường Đại học Ứng dụng

ở Bang Sachsen CHLB Đức

 

Đại học Giáo dục Hợp tác Saxony với bảy học viện nghiên cứu tiểu bang ở Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig cũng như Plauen và Riesa cung cấp một chương trình nghiên cứu kép ba năm trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, xã hội và chăm sóc sức khỏe. 40 khóa học. 4.369 sinh viên được chuẩn bị cho một hoạt động chuyên nghiệp cả trong các học viện nghiên cứu và tại các đối tác thực hành tương ứng.

 

Các ngành học chính gồm:

 • Agrarwissenschaften und Forstwissenschaften (Khoa học Nông nghiệp và Khoa học Lâm nghiệp)
 • Ingenieurwissenschaften (Kỹ thuật)
 • Naturwissenschaften und Mathematik (Khoa học và Toán học)
 • Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften (Luật và Kinh tế)
 • Sprachwissenschaften und Kulturwissenschaften (Ngôn ngữ học và nghiên cứu văn hoá)
 1. Berufsakademie Sachsen (BA University of Cooperative – BA-Dresden)

 

 1. Berufsakademie Sachsen (BA University of Cooperative – BA-Glauchau)

 1. Berufsakademie Sachsen (BA University of Cooperative – BA-Riesa)

 

 

 1. Berufsakademie Sachsen (BA University of Cooperative – BA-Leipzig)

 1. Berufsakademie Sachsen (BA University of Cooperative – BA-Plauen)

 1. Berufsakademie Sachsen (BA University of Cooperative – BA-Breitenbrunn)

 1. Staatliche Studienakademie Bautzen-Berufsakademie Sachsen

 

Zalo
02363 605 677