KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP 4 NGÀNH NGHỀ THÁNG 11/2020

| 188


Thời gian tuyển sinh ĐỢT 1: 05/11/2020

Thời gian tuyển sinh ĐỢT 2: 25/11/2020

 

   1. Hình thức đăng ký:

     * Trực tiếp: đăng ký tại Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi (địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

     * Online: Đăng ký trực tuyến qua Facebook page:https://www.facebook.com/vantroi.nguyen.33449 hoặc https://www.facebook.com/caodangnguyenvantroi/

     2. Thông tin liên hệ:

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI

69 Đoàn Hữu Trưng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3605677 hoặc 0911434245

Website: https://nguyenvantroicollege.edu.vn

Facebook page: https://www.facebook.com/vantroi.nguyen.33449 hoặc https://www.facebook.com/caodangnguyenvantroi/

 

tvccollege@gmail.com
Zalo
02363 605 677