THÔNG BÁO DỤNG GIẢNG VIÊN

| 277

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Giảng viên

            Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển dụng Giảng viên

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

  • Ngành Công nghệ thông tin. 05 Giảng viên: Trong đó: Nam: 3; Nữ: 02.
  • Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn. 05 Giảng viên: Trong đó: Nam: 3; Nữ: 02.
  • Ngành Hướng dẫn du lịch. 03 Giảng viên: Trong đó: Nam: 02; Nữ: 01.
  • Ngành Quản trị khách sạn. 02 Giảng viên: Trong đó: Nam: 01; Nữ: 01.
  • Ngành Quản trị nhà hàng. 02 Giảng viên: Trong đó: Nam: 01; Nữ: 01.

2. Mô tả công việc

– Giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

– Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, bài giảng.

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

– Tư vấn tuyển sinh các chương trình học tập của Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cấp có thẩm quyền cho phép.

– Phụ trách mời học sinh, sinh viên, phụ huynh tham dự chương trình tuyển sinh do trường tổ chức. Tham gia, tổ chức, thực hiện sự kiện tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường.

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh, sinh viên liên quan đến chương trình đào tạo, hoạt động giáo dục trải nghiệm của nhà trường.

– Hỗ trợ các hoạt động quảng bá hình ảnh trường tới hệ thống trường học theo kế hoạch.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.

3. Yêu cầu công việc

3.1. Đối với nhà giáo dạy lý thuyết

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

b) Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy.

c) Có kiến thức về ngành, nghề liên quan.

d) Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

3.2. Đối với nhà giáo dạy thực hành

a) Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương.

b) Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

c) Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy.

d) Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

3.3. Đối với nhà giáo dạy tích hợp

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương.

b) Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy.

c) Có kiến thức về ngành, nghề liên quan.

d) Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

e) Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

g) Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy.

4.4. Về Trình độ ngoại ngữ

a) Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

b) Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

5. Về Trình độ tin học

5.1. Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTTngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tinhoặc tương đương trở lên.

5.2. Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy.

6. Về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy

6.1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.

6.2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng.

7. Quyền lợi được hưởng:

– Mức lương: Thỏa thuận.

– Được hưởng phụ cấp hành chính.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động, Luật BHXH.

– Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mềm.

– Cơ hội tham gia các khóa đào tạo với chuyên gia nước ngoài.

– Ưu đãi học phí cho con CBCNV.

* Ngày nghỉ:

– Các ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động.

8. Hồ Sơ dự tuyển:

– Đơn xin việc.

– Sơ yếu lý lịch.

– CMND/CCCD và giấy khám sức khoẻ.

– Các bằng cấp có liên quan.

– Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/6/2022 cho đến hết ngày 25/7/2022.

– Thông tin liên hệ:

                                           TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI

  • Add: 69 Đoàn Hữu Trưng, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.                                    
  • Tel: 3605677 – 0905767943 – 0905286969 – Hotline: 0911434245
  • Facebook/Email: tvccollege@gmail.com
  • Website: nguyenvantroicollege.edu.vn

                                                                                      

                                                                                                   BAN GIÁM HIỆU

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                            

Zalo
02363 605 677