THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

| 66

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh Đại học liên thông và Đại học văn bằng 2 – VLVH làm các ngành như sau:

I. Từ Trung cấp lên Đại học: Từ 2,5 năm đến 3 năm (đào tạo tập trung)

 1. Ngành Luật                                                            2. Quản lý nhà nước

Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp hệ Trung cấp.

II. Từ Cao đẳng lên Đại học: Từ 1,5 năm đến 2 năm (đào tạo tập trung)

 1. Ngành Luật                                                            2. Ngành Quản lý nhà nước
 2. Ngành Kế toán                                                       4. Ngành CN Kỹ thuật điện-điện tử
 3. Ngành Công nghệ thông tin                                   6. Ngành Quản trị Kinh doanh

Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng.

III. Đại học văn bằng 2: Từ 2 năm đến 2,5 năm (đào tạo tập trung)

 1. Xây dựng Đảng và Chính quyền NN
 2. Công nghệ thông tin
 3. CN kỹ thuật điện – Điện tử
 4. Kế toán
 5. Ngôn ngữ Anh
 6. Quản trị kinh doanh

Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp đại học thứ nhất

IV. Đại học văn bằng 2: Từ 2 năm đến 2,5 năm (đào tạo trực tuyến). Liên kết với Đại học Đà Nẵng:

 1. Ngôn ngữ Anh                                                                 3. Luật
 2. Quản lý nhà nước                                                            4. Kế toán

Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp đại học thứ nhất.

* Thời gian học: Trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính

* Nhận hồ sơ đến hết ngày 10/12/2021          * Khai giảng ngày 20/12/2021    

* Địa điểm phát hành hồ sơ và học tại:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI

69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3605677 hoặc 0905767943, 0912483788.

Hotline: 0911.43.42.45 

 

Zalo
02363 605 677