THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

| 54

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị về thời gian học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn chức danh hiện đang làm tại cơ quan. Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh Đại học liên thông vlvh như sau:

I. Từ Trung cấp lên Đại học:

  1. Ngành Giáo dục Mầm non                             2. Ngành Giáo dục Tiểu học

– Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp sư phạm đúng ngành. Học 3 năm.

II. Từ Cao đẳng lên Đại học:

  1. Ngành Giáo dục Mầm non                             2. Ngành Giáo dục Tiểu học

– Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm đúng ngành, học 2 năm, học viên tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm khác ngành, học 3 năm.

III.  Liên thông cho những người có bằng Đại học:

  1. Ngành Giáo dục Tiểu học

– Học viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm khác ngành Giáo dục Tiểu học, học 2,5 năm, học viên tốt nghiệp đại học ngoài ngành sư phạm, học 3 năm.

* Nhà trường liên kết với Đại học Đà Nẵng đào tạo trực tuyến hệ văn bằng 2 với các ngành: Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế toán, Quản lý nhà nước

* Thời gian học: Trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính

* Thời nhận hồ sơ đến ngày 10/12/2021          Khai giảng 20/12/2021     

* Địa điểm phát hành hồ sơ và học tại:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI

69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3605677 hoặc 0905767943,0912483788.

hotline: 0911434245

 

Zalo
02363 605 677