THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

| 67

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh Đại học liên thông và Đại học văn bằng 2 – VLVH làm các ngành như sau:

I. Từ Trung cấp lên Đại học: Từ 2,5 năm đến 3 năm (đào tạo tập trung)

  1. Ngành Luật                                                            2. Quản lý nhà nước

  – Học viên đã tốt nghiệp hệ Trung cấp.

II. Từ Cao đẳng lên Đại học: Từ 1,5 năm đến 2 năm (đào tạo tập trung)

  1. Ngành Luật                                                            2. Ngành Quản lý nhà nước
  2. Ngành Kế toán                                                       4. Ngành CN Kỹ thuật điện-điện tử
  3. Ngành Công nghệ thông tin                                   6. Ngành Quản trị Kinh doanh

  –  Học viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng.

III. Đại học văn bằng 2: Từ 2 năm đến 2,5 năm 

  1. CN kỹ thuật điện – Điện tử
  2. Công nghệ thông tin
  3. Quản trị kinh doanh
  4. Kế toán

– Học viên đã tốt nghiệp đại học thứ nhất

IV. Đại học liên thông cho những người có bằng đại học: Từ 2 năm – 2,5 năm

  1. Ngành Quản lý Nhà nước.

Học viên đã tốt nghiệp đại học thứ nhất.

* Thời gian học: Trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính

* Nhận hồ sơ đến hết ngày 26/03/2022       * Khai giảng ngày 02/04/2022   

* Địa điểm phát hành hồ sơ và học tại:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI

69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3605677 hoặc 0905767943, 0912483788.

Hotline: 0911.43.42.45 

Zalo
02363 605 677