Thông báo tuyển sinh học liên thông

| 608

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị về thời gian học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh đối với vị trí việc làm đang đảm nhận tại cơ quan, đơn vị; Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi thông báo tuyển sinh học liên thông như sau:

I. Thời gian đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: 01 năm

– Các ngành đào tạo:

  1. Kế toán
  2. Công nghệ Thông tin
  3. Điện công nghiệp
  4. Văn thư Hành chính

– Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng khối ngành đào tạo, đối với học viên tốt nghiệp trung cấp khác khối đào tạo phải học một kỳ bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

II. Thời gian đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm

– Các ngành đào tạo:

  1.  Quản lý nhà nước
  2. Kế toán
  3. Luật kinh tế
  4. CN kỹ thuật Điện- Điện tử
  5. Công nghệ Thông tin

– Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp cao đẳng cùng khối ngành đào tạo, đối với học viên tốt nghiệp cao đẳng khác khối đào tạo phải học một kỳ bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian học: Trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính
* Điều kiện tuyển sinh: Thực hiện xét tuyển và thi tuyển
– Đợt 1: Xét tuyển ngày 08/04/2020
– Đợt 2: Xét tuyển ngày 18/08/2020
* Địa điểm phát hành hồ sơ và học tại:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI
69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3605677 hoặc 0912.483.788 hoặc 0911.43.42.45

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Tám

tvccollege@gmail.com
Zalo
02363 605 677