Quy định mới về hồ sơ xin cấp visa du học nghề tại Đức

| 223

Kể từ tháng 3/2020 Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đưa ra quy định mới nhất về hồ sơ xin visa du học nghề tại Đức. Ngoài thay đổi quy định về thủ tục hồ sơ xin cấp visa và chứng minh tài chính trong quá trình học nghề, học tiếng tại Đức thì thay đổi về yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Đức là một trong những vấn đề rất đáng quan tâm đối với học viên có nhu cầu du học nghề tại Đức, cụ thể:

      Đối với đối tượng xin cấp visa du học nghề tại Đức chỉ cần chứng minh trình độ tiếng Đức ít nhất đạt trình độ bậc B1 (hoặc bậc A2 đối với trường hợp học một khóa tiếng Đức tại Đức trước khi học nghề):

Để chứng minh trình độ tiếng Đức người nộp đơn cần trình chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu (ALTE: Association of Language Testers in Europe) cấp. Những chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận hiện nay là:

* Chứng chỉ ngoại ngữ của Viện Goethe e.V.

* Chứng chỉ ngoại ngữ của telc GmbH.

* Chứng chỉ ngoại ngữ của Áo (ÖSD).

* Chứng chỉ “TestDaF” của Viện TestDaF e.V. (Viện Đại học từ xa Hagen và Đại học Ruhr Bochum, chỉ kiểm tra trình độ từ bậc B2 GER).

     Chứng chỉ ngoại ngữ phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Cũng xin lưu ý rằng nếu bài thi chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các mô-đun khác nhau, thì phải thi tất cả các mô-đun này tại cùng một cơ sở tổ chức thi. Việc thi các mô-đun khác nhau tại các cơ sở tổ chức thi khác nhau không đáp ứng được yêu cầu về chứng minh trình độ tiếng Đức.

     Trường hợp đặt biệt: học một khóa tiếng Đức trước khi học nghề thì khi xin thị thực cũng phải chứng minh được ít nhất có trình độ tiếng Đức bậc A2. Phải nộp những xác nhận sau đây:

     – Thông tin về khóa học tiếng Đức định sang học:  Thời gian học, số giờ học và nếu có thể cả nội dung học, học phí, địa điểm học.

     – Chứng minh đã trả tiền học phí.

tvccollege@gmail.com
Zalo
02363 605 677